Special anugraha bhashanam by Shri Guruji on day 5 of Sharadha Navaratri - 19.10.2023