Special anugraha bhashanam by Shri Guruji on day 4 of Sharadha Navaratri - 18.10.2023