Special anugraha bhashanam by Shri Guruji on day 7 of Sharadha Navaratri - 21.10.2023