Anugraha bhashanam by Shri Guruji on Vijayadasami day - 24.10.2023